Rozwód z obcokrajowcem w Polsce – wszystko, co musisz wiedzieć

Rozwody w Polsce dotyczą zarówno Polaków, jak i par międzynarodowych, a więc zawieranych z cudzoziemką lub cudzoziemcem. W wielu przypadkach takie postępowanie jest przeprowadzane w Polsce bez żadnych komplikacji, z korzyścią dla obu stron. Wiele osób w sprawach rozwodowych szuka pomocy w internecie, co można zauważyć po częstotliwości wyszukiwań takich fraz, jak na przykład „prawo rodzinne łódź”. Jak przebiega postępowanie w przypadku rozwodów międzynarodowych?

Rozwód z obcokrajowcem – złożenie wniosku

Rozwód z obcokrajowcem w Polsce ma miejsce na przykład wtedy, gdy jedno z małżonków mieszka w Polsce, a drugie za granicą – pod warunkiem, iż pobyt na terenie RP trwa co najmniej pół roku. Wniosek o rozwód powinien zostać złożony w sądzie, który jest właściwy dla:

  • miejsca, w którym małżonkowie ostatnio mieszkali razem,
  • miejsca stałego zamieszkania obojga małżonków bądź jednego z nich,
  • miejsca zamieszkania małżonka wnoszącego o rozwód, jeśli ten jest obywatelem danego kraju bądź mieszka w nim przez ponad 6 miesięcy,
  • miejsca, gdzie obecnie mieszka współmałżonek.

Czasem jednak rozwód z obcokrajowcem może być bardziej skomplikowany. Przykładem jest sytuacja, gdy oboje małżonkowie mieszkają poza granicami Polski i postanowili rozwieść się w kraju. Wtedy jedynym słusznym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z usług I-Kancelarii, mającej doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych z cudzoziemcami.

Rozwód w Polsce z obcokrajowcem jest możliwy do przeprowadzenia w stosunkowo krótkim czasie oraz wielokrotnie okazuje się on bardziej opłacalny od rozwodu za granicą. Oczywiście wśród wielu korzyści takiego rozwiązania małżeństwa widnieją głównie te finansowe.

Rozwód z obcokrajowcem rzadko kiedy jest inny w przebiegu od zwykłego postępowania sądowego, dlatego też jego koszt jest zbliżony. W porównaniu rozwodu przeprowadzonego za granicą okazuje się on jednak o wiele niższy. Inną odczuwalną zaletą jest np. to, że obcokrajowiec mieszkający poza Polską nie ma obowiązku osobiście uczestniczyć w postępowaniu, prowadzonym na terenie naszego kraju. Jednak aby tak się stało, wniosek o rozwód w Polsce należy złożyć w polskim sądzie, nim współmałżonek zrobi to samo za granicą.

Szybki i bezproblemowy rozwód z cudzoziemcem

Rozwody międzynarodowe coraz częściej odbywają się przed polskim sądem. Wynika to głównie z korzyści finansowych – rozwód z cudzoziemcem w Polsce jest mniej kosztowny niż poza granicami kraju. Nie dziwi więc, iż chcąc zakończyć małżeństwo mieszane, pary podejmują decyzję o rozwiązaniu bardziej atrakcyjnym cenowo. Co ważne, rozwód w Polsce osób mieszkających za granicą jest zgodny z wieloma istotnymi procedurami. Aby zwrócić się ze stosownym wnioskiem do polskiego sądu, istotne jest np. aby małżonkowie zawarli między sobą tzw. umowę prawa właściwego co do rozwodu.

W przypadku gdy między małżonkami nastąpi zupełny i trwały rozpad pożycia, jedna ze stron może wystąpić z wnioskiem o rozwód – niezależnie od powodów zaistniałej sytuacji. Zarówno, gdy małżeństwo było zawarte między Polakami, jak i w przypadku międzynarodowego. Rozwód z obcokrajowcem może odbyć się w Polsce i wbrew pozorom, zdecydowana większość postępowań przeprowadzanych jest bezproblemowo. Warto podkreślić, że rozwód z cudzoziemcem ma przebieg, podobny do sprawy rozwodowej. Ważne jest, że obcokrajowiec mieszający za granicą nie ma obowiązku osobiście brać udziału w rozprawie. Obawy przed wniesieniem o rozwód z obcokrajowcem jest więc nieuzasadnione: współpracując z wykwalifikowanym prawnikiem można mieć pewność, iż wszystko przebiegnie sprawnie. Rozwód z cudzoziemcem wymaga skrupulatnej analizy sprawy i specjalistycznej wiedzy.

Chcąc uniknąć problematycznej sytuacji związanej z rozwodem za granicą, warto uprzedzić współmałżonka i samemu wnieść o rozwód z obcokrajowcem w Polsce. Z racji tego, iż na innych zasadach odbywa się rozwód z cudzoziemcem w Unii Europejskiej oraz spoza niej, decydując się złożyć wniosek, zaleca się skonsultować z doświadczonym prawnikiem.