Badanie CRP – kiedy i dlaczego jest niezbędne?

CRP, czyli białko C-reaktywne tzw. białko ostrej fazy pojawia się we krwi, jeżeli w organizmie toczy się stan zapalny. Badanie stężenia tego białka służy diagnostyce, ponieważ wcześnie wykrywa zaburzenia prawidłowego funkcjonowania organizmu często, zanim pojawią się odczuwalne objawy.

Kiedy należy wykonać badanie CRP?

Badanie CRP wykonuje się w celach diagnostycznych, w przypadku podejrzenia infekcji pasożytniczej, bakteryjnej, grzybiczej oraz wirusowej. Służy również do monitorowania leczenia chorób o podłożu autoimmunologicznym, którą jest np. toczeń rumieniowaty oraz reumatoidalne zapalenie stawów. Jego stężenie bada się także podczas leczenia niektórych nowotworów, np. białaczki, czy po przeszczepach. W przypadku przeszczepów pozwala ono określić, czy dany przeszczep przyjmuje się przez organizm, czy jest przez niego odrzucany. To badanie ma również bardzo duże znaczenie przy monitorowaniu zaburzeń układu naczyniowego np. w przypadku zawału serca.

Czemu dokładnie służy badanie CRP?

Dzięki określeniu stężenia CRP można określić, czy występująca choroba ma charakter bakteryjny, czy wirusowy. Jest to istotna informacja potrzebna do podjęcia dalszych działań terapeutycznych. Niekiedy leczenie wdrażane jest na podstawie występujących objawów, z tego powodu często nadużywamy antybiotyków, chociaż organizm ich nie potrzebuje. Przyjmowanie antybiotyków bez wyraźnej przyczyny osłabia układ odpornościowy, co w efekcie prowadzi do powtarzających się infekcji. Dlatego należy pamiętać, że katar, ból gardła czy złe samopoczucie nie stanowi wskazania do antybiotykoterapii, jeśli nie ma podłoża bakteryjnego.

Badanie CRP to podstawowe badanie wykorzystywane w prawie każdym postępowaniu diagnostycznym. Jego stężenie może wzrastać jeszcze przed wystąpieniem objawów, zatem badanie posiada również wartość prognostyczną i pomaga wprowadzić odpowiednie leczenie. Badanie pozwala na wykrycie ostrego stanu zapalnego, szczególnie w przebiegu ciężkiego zakażenia bakteryjnego lub po zabiegach operacyjnych.

Określanie stężenia CRP Badanie można wykonać w warunkach domowych?

Badany powinien być na czczo, co najmniej 8 godzin. W gabinecie zabiegowym pobierana jest krew z żyły łokciowej, która następnie jest poddawana do analizy. Badanie CRP można także wykonać w warunkach domowych, zakupując w aptece specjalny do tego zestaw. Przed rozpoczęciem badania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i ważnymi wskazówkami. Wynik testu trzeba zawsze odczytywać po 5 minutach, lecz ustalenie ewentualnego leczenia farmakologicznego pozostaje w rękach lekarza. W zaciszu domowym test stężenia CRP wykonuje się w przypadku infekcji układu oddechowego, gardła, objawów grypy i przeziębienia, a także w przypadku podejrzenia zapalenia płuc, czy oskrzeli. Pozwala rozpoznać infekcje pooperacyjne oraz zatrucia, przebiegające z biegunką i gorączką.