Praca za granicą a rozliczenie podatku

Zagranica, a raczej rozpoczęcie tam pracy oferuje wiele możliwości. Mieszkańcy Polski mogą zyskać nowe doświadczenie, nauczyć się języka, a nawet skończyć prestiżowe uczelnie, które pozwolą na uzyskanie bardzo dobrej pracy po powrocie do ojczyzny. Przed powrotem należy pamiętać o uregulowaniu najważniejszych spraw.

Jak to zrobić?

Rozliczenie podatku z zagranicy to jedna z pierwszych czynności, które należy wykonać po powrocie do kraju. Oczywiście, jeśli pracownik nie zgłosi się do zagranicznego urzędu skarbowego z prośbą o zwrot podatku nic się nie stanie, jednakże pieniądze bez wątpienia przepadną. Sytuacja, kiedy podatek odciągany pracownikom zatrudnionym legalnie zarówno w kraju, jak i za granicą jest zbyt wysoki jest na porządku dziennym. Właśnie dlatego państwa mają obowiązek zwracać podatek, który został pobrany z nawiązką. Rozliczenie podatku z zagranicy nie należy do skomplikowanych. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość, gdyż oczekiwanie na werdykt może przeciągnąć się do nawet kilku miesięcy. Niezbędny jest szereg dokumentów, które mają na celu potwierdzenie zatrudnienia, uzyskanych dochodów oraz oczywiście wysokości uiszczanego podatku. Do właściwego organu należy dostarczyć, więc dowody potwierdzające zatrudnienie, na którym widoczna jest wysokość wynagrodzenia oraz dane pracodawcy. W dalszej kolejności należy posiadać ostatni payslip, listę wszystkich pracodawców wraz z adresami. Nie może zabraknąć numeru zagranicznego ubezpieczenia socjalnego oraz karty podatkowej. Urząd musi otrzymać także kopię dokumentu potwierdzające tożsamość, czyli w przypadku obywatela naszego kraju będzie to paszport bądź dowód osobisty.

Gdzie udać się po pomoc?  

Rozliczenie podatku z zagranicy nie należy do trudnych, a jeśli posiada się wszystkie wymienione powyżej dokumenty otrzymanie decyzji będzie kwestią 3 miesięcy. Czasem niezbędna jest jednak pomoc, która może być uwarunkowana brakiem odpowiedniej znajomości języka bądź przepisów. Pomoc dostępna jest na miejscu. Urzędnicy służą pomocą, a oprócz tego nie mają problemu z udzielaniem potrzebnych informacji w towarzystwie tłumacza. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy ze zrozumieniem bądź dostarczeniem wymaganych informacji nie należy się z tym ukrywać, tylko postawić na szczerość. Rozliczenie podatku z zagranicy jest proste, a w razie jakichkolwiek problemów nie należy się krępować, ale śmiało prosić o wsparcie.